Parasitair Onderzoek

Test. Parasitair onderzoek
Hier volgen een aantal belangrijke punten met betrekking tot het verzamelen van ontlasting voor parasitair onderzoek:

1. Het opvangen van de ontlasting
Men heeft een plateau-toilet nodig.
Indien dit niet aanwezig is, kan men een wegwerp bord in het toilet zetten. Men kan ook een po gebruiken.
a. Bij een plateautoilet moet men het water uit het toilet wegduwen en een laagje toiletpapier neerleggen, zodat de ontlasting droog en schoon wordt opgevangen.
b. Indien je een wegwerp bord gebuikt, kan je het bedekken het met toiletpapier zodat je later de ontlasting gemakkelijk in het toilet kunt deponeren.
Het droog opvangen is vooral van belang bij patiënten die diarree hebben. Het is van belang dat er geen chemische producten in het toilet hangen of gebruikt zijn. Dus niet eerst het toilet schoonmaken met bleekwater.

2. Wijze van monstername
Parasitair onderzoek
Het nemen van een monster voor parasitair onderzoek. Dit moet plaatsvinden op de  dag dat er klachten zijn, met name brijachtige ontlasting of een toegenomen aandrang. Het monster kan elke dag van de week worden genomen en hoeft niet koel bewaard te worden.
Parasieten hebben van tijd tot tijd een actieve periode. Gedurende deze tijd heeft men meer last van diarree of een opgezette buik. Laat de patiënt wachten totdat er klachten zijn. Wij zien vaak dat er tijdens de rustige periode geen parasieten gevonden worden. Het haastig aanvragen van onderzoek brengt onnodige kosten en moeite met zich mee.

A. Monstername voor PCR
Dag 1. Men schraapt met het lepeltje dat in het buisjes zit, van een zo groot mogelijk oppervalk zeer kleine beetjes ontlasting weg. Verse ontlasting bevat vaak meer parasieten dan de ontlasting die al 1 of 2 dagen in de darm zit.
Neem voor een aantal hele kleine schepjes ontlasting en roer goed door de vloeistof. Het monster niet als een klont in het buisje laten zitten, maar direct voorzichtig roeren totdat het opgelost is in de vloeistof.
Dag 2. Herhaal de monstername de volgende dag, ook al zijn er geen klachten.

B. Monstername voor darmfloraonderzoek, verse ontlasting
Darmfloraonderzoek  wordt toegepast op verse ontlasting. Het is van belang de ontlasting in het begin van de week te verzamelen en op te sturen. Het liefst op maandag of dinsdag, daar materiaal dat laat in de week of in het weekend aankomt, niet direct kan worden onderzocht.
Let wel, men moet de ontlasting op de dag van verzameling koel bewaren en op dezelfde dag op het laatste ogenblik naar de brievenbus brengen.

Pagina Top arrow