Prikkelbare Darm en Onbegrepen Darmklachten

Prikkelbare darm en Onbegrepen darmklachten.

Wanneer men chronische darmklachten heeft: opgezette buik, diarreen, verstopping, een wisselend patroon, buikpijn, slijm en mogelijk ook bloed bij de ontlasting spreekt men al snel van PDS, het PrikkelbareDarmSyndroom.
Maar in feite mag deze diagnose alleen worden gesteld als alle mogelijk oorzaken zijn uitgesloten. Want er zijn tal van ziekten die darmklachten kunnen veroorzaken.

Soms wordt  gaat men er vanuit dat Prikkelbare Darm wordt veroorzaakt door psychische problemen. Dit is vaak niet het geval. Spanningen kunnen de darmklachten verergeren. Ook bij mensen met parasieten nemen onder spannen de klachten toe.
Onderzoek is noodzakelijk: ontlastingsonderzoek en aanvullende analyses.

Mogelijke oorzaken bij een “PDS” klachtenpatroon
Fecesdiagnostiek
- Koolhydraat intolerantie
- Blastocystis hominis
- Dientamoeba fragilis
- Giardia lamblia
- glutenintolerantie, Coeliakie
- Lage sIgA spiegels
- Bacteriële overgroei
- Candida spp.
- Darminfectie (Campylobacter, Yersinia, Clostridium, Salmonella, Shigella)
- Pancreas insufficiëntie
- Galproblemen
- Colitis ulcerosa
- Ziekte van Crohn
- Darmkanker
- Strongoloides

Andere oorzaken, op te sporen door aanvullend onderzoek
- Bijwerking medicatie
- Gebruik van laxerende middelen
- Voedsel allergieën
- Lactose intolerantie
- Schildklieraandoening
- Diabetes
- Endometriose
- Nier insufficiëntie
- Prostaglandinen, diuretica, magnesium bevattende antacida)
- Endocriene aandoeningen
- Psychiatrische aandoeningen (depressie, angst, paniekstoornissen,)
- Acute intermitterende porfyrie
- Loodvergiftiging

  
Pagina Top arrow