Publicaties Dienamoeba Fragilis

Is Dientamoeba fragilis schadelijk (pathogeen)?

Vaak wordt de vraag gesteld:
Is Dientamoeba fragilis schadelijk (pathogeen)?
Moet de parasiet behandeld worden?

Het antwoord op beide vragen luidt: Ja.
De vraag is 56 jaar geleden al gesteld en sindsdien vele malen positief beantwoord.
Tal van studies en publicaties bevestigen dit.

1955
Swerdlow MA, Burrows RB. Am Med Assoc. 1955 May 21;158(3):176-8.
Dientamoeba fragilis, an intestinal pathogen.

Al vele jaren is er vraag naar de mogelijke pathogeniciteit van Dientamoeba. Patiënten die geïnfecteerd zijn, hebben symptomen die niet verdwijnen totdat de behandeling de infectie heeft geëlimineerd.

1979
Spencer MJ, Garcia LS, Chapin MR. Dientamoeba fragilis. An intestinal pathogen in children? Am J Dis Child. 1979 Apr;133(4):390-3.

Een retrospectieve studie van 35 kinderen bij wie Dientamoeba fragilis de enige parasiet was die in de darm werd aangetoond, liet zien dat 32 kinderen (91%) klachten hadden. Diarree was de meest voorkomende bevinding bij patiënten met acute klachten, terwijl buikpijn vaker voorkwam bij kinderen met chronische klachten. D.fragilis moet worden beschouwd als pathogeen.

1996
Butler WP. Dientamoeba fragilis. An unusual intestinal pathogen. Dig Dis Sc 1996 Sep;41(9):1811-3.

2004
Een goed en uitvoerig artikel om te lezen:
Eugene H. Johnson,1* Jeffrey J. Windsor,2 and C. Graham Clark,3
Emerging from Obscurity: Biological, Clinical, and Diagnostic Aspects of Dientamoeba fragilis Clin Microbiol Rev. 2004 July; 17(3): 553–570.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC452553/?tool=pubmed

2006
Philippe R. Lagacé-Wiens,* Paul G. VanCaeseele,*† and Cliff Koschik†
Dientamoeba fragilis: an emerging role in intestinal disease CMAJ. 2006 August 29; 175(5): 468.

Recentelijk is het bewijs geleverd dat Dientamoeba fragilis diarree, buikpijn, krampen en tal van vage buikklachten kan veroorzaken. Het organisme is over de hele wereld geïsoleerd uit ontlasting van patiënten met klachten. Een onderzoek meldt dat alle 60 patiënten die met D.fragilis besmet waren symptomen hadden. Bovendien blijkt dat na succesvolle behandeling met parasietdodende geneesmiddelen een dramatische klinische verbetering optreedt.
Vaak blijkt dat patiënten - bij wie ten onrechte de diagnose prikkelbare darmsyndroom werd gesteld - besmet zijn met Dientamoeba fragilis. De klachten verdwijnen door gebruik van antiparasitaire middelen.
Aan patiënten met symptomen van het prikkelbare darmsyndroom wordt vaak verteld dat er niets aan hun klachten is te doen. Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen ontlastinganalyses nodig zijn, maar ook behandeling bij een positieve vondst.
Veel landen hebben na lange tijd erkend dat D.fragilis een echte pathogeen is.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550747/?tool=pubmed

2010
J. L. N. Barratt G. R. Banik, J. Harkne, D. Marriott, J. T. Ellis and D. Stark Parasitology (2010), 137: 1867-1878 Newly defined conditions for the in vitro cultivation and cryopreservation of Dientamoeba fragilis: new techniques

Dientamoeba fragilis is een pathogeen van het menselijke maag-darmkanaal en is een  veelvoorkomende oorzaak van diarree.

2011
Gijsbers C, Benninga M, Büller H. Clinical and laboratory findings in 220 children with recurrent abdominal pain. Acta Paediatr. 2011 Jan 27.

Doel: het onderzoeken van de klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen bij kinderen met aanhoudende buikpijn.
Methoden: bij kinderen van 4-16 jaar werd een gestandaardiseerde anamnese afgenomen; lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek vonden plaats.
De testen betroffen analyses op Helicobacter pylori, gastro-intestinale bacteriële infecties, protozoa, coeliakie, koolhydraten-malabsorptie entesten voedselintolerantie, abdominale echografie.
Resultaten: 33% van de patiëntenwas besmet met protozoa, meestal Dientamoeba fragilis. Bij 12% was de oorzaak een bacteriële infectie.
Conclusie: bij kinderen met buikpijn levert een gestandaardiseerde work-up een zeer hoog percentage afwijkingen op. Onderzoek moet plaatsvinden. In de meeste gevallen zal de oorzaak van buikklachten Dientamoeba fragilis zijn.

Pagina Top arrow