Winderigheid of flatulentie

 

Text Box:          Winderigheid of flatulentie

Darmgassen, winden, ontstaan door ingeslikte lucht, koolzuur en gassen die door bacteriën worden geproduceerd.
Meteorisme is een opgeblazen gevoel in de buik.
Winderigheid wordt flatulentie genoemd.
Men produceert gemiddeld 0,5 tot 1,5 liter darmgas per dag en laat 12 tot 25 windjes.
Het is beter winden te laten, daar het inhouden van winden uitstulpingen van de darmwand kan veroorzaken.
Overmatige gasproductie veroorzaakt symptomen zoals oprispingen, winderigheid, een opgeblazen gevoel en maag- of buikpijn.

Gasvorming
Bij fermentatie van zetmeel komen er stoffen vrij die de bewegingen van de dikke darm stimuleren. Drie groepen van darmmicroben, methanogenen, acetogens en sulfaat-reducerende bacteriën, waardoor verschillende soorten gassen, worden in de darm geproduceerd: methaan, aceeten, zwavel, waterstof.
Tussen de 30 en 62% van de gezonde mensen produceert methaan. Methaan wordt uitsluitend geproduceerd door vergisting van koolhydraten door de anaërobe darmflora; dit gas blijkt een biologisch effect te hebben op de darmwerking. De darm bevat cellulose-afbrekende micro-organismen, die zijn betrokken bij de afbraak van de celwand van planten, deze bacteriën worden vooral aangetroffen in de feces van mensen die methaan vormen.
Analyse van het methaangehalte van de adem kan dienen als een indirecte maat van methaanproductie.

Winden laten
Zoogdieren, vogels, vissen en insecten laten winden.
Winden laten in het openbaar, op het werk, op school, in de nabijheid van vrienden is een probleem en veroorzaakt schaamte.
Gemiddeld laat 70 procent van de Nederlanders winden in de nabijheid van de partner.
Terwijl 14 procent winden laat in aanwezigheid van vrienden.
En 12 procent van de Nederlanders laat winden in het openbaar vervoer.
Een petomaan is iemand die plezier beleeft aan het laten van winden en ook een persoon die de kunst verstaat om op een muzikale manier winden te laten en daarmee een publiek vermaakt.
Een toegenomen winderigheid vormt voor veel mensen een sociaal probleem.

Winden en ziektebeelden
Mensen kunnen een opgezette buik hebben die samenhangt met winderigheid, maar dat is lang niet altijd het geval. Een opgezette buik en/of winderigheid kan een signaal zijn van parasitaire infecties, een aandoening van de dunne darm: een verteringsprobleem, allergieën, coeliakie, melkintolerantie. De oorzaak kan ook liggen bij de dikke darm: bacteriële overgroei, Candida en ontstekingen.

Voedsel en gasvorming
Te snel eten,
Lucht doorslikken bij het eten,
Niet goed kauwen,
Gebrek aan maagzuur en verteringsenzymen. De ontlasting bevat dan onverteerd voedsel, zetmeel en te veel vet,
Koolzuurrijke dranken,
Voedsel dat gassen vormt,
Inuline, aanwezig in aardperen, supplementen die FOS bevatten,
Bonen die rijk zijn aan raffinose,
Pruimen,
Koolsoorten,
Fructose, sorbitol.

Huilbaby en de darm
Naar schatting is tien procent van de baby's een huilbaby, kenmerkend is dat de baby meer dan 3 uur per dag huilt, gedurende meer dan 3 dagen per week en langer dan 3 achtereenvolgende weken. Bij krampen in de darm is de baby ontroostbaar en helpt oppakken, verschonen of rondlopen niet. Tijdens een aanval loopt het gezicht van het kindje rood aan, trekt het de benen op en laat het soms winden.

Oorzaken kunnen zijn:
het terugstromen van de maaginhoud naar de slokdarm,
verstopping,
de baby is tijdens de geboorte besmet met parasieten,
voedsel wordt niet verdragen, een koemelkeiwitallergie en een soja-allergie; bij borstvoeding moet de moeder deze voedingsmiddelen elimineren.

Voedselallergie en dunne darm
De dunne darm begint bij de uitgang van de maag. De sappen van de lever en de pancreas (alvleesklier) stromen de dunne darm in en spelen een belangrijke rol in de vertering van voedsel. De dunne darm neemt voedsel op; wanneer het slijmvlies en de darmvlokjes worden beschadigd, wordt voedsel slecht opgenomen.
Mensen met voedselallergieën of coeliakie hebben meer last van winderigheid. Bij een melksuikerintolerantie ontbreekt het enzym lactase, dit komt voor bij 15% van de Nederlanders en bij de meeste niet-Europeanen. Darmbacteriën fermenteren de onverteerde lactose en veroorzaken een grote gasproductie.

Testen
Buikklachten kunnen ontstaan door problemen van maag en dunne darm:

 

Test

Overconsumptie zetmeel

Vertering ontlasting

Een maagzweer

Helicobacter pylori

Maagzuurremmers

Vet in de ontlasting

Gal problemen

Vet in de ontlasting

Pancreas aandoeningen

Vet in de ontlasting

Bacteriële infectie

Salmonella, Shigella, Campylobacter

Giardia lamblia

Giardia lamblia

glutenintolerantie

t-transglutaminase, antigliadine

Ziekte van Crohn

Calprotectine, lactoferrine

Melksuikerintolerantie

Ademtest

 

Dikke darm
Zetmeelrijke koolhydraten
Colitis ulcerosa, besmetting met parasieten, overgroei met Candida albicans en afwijkingen van de darmflora kunnen een opgezette buik en winderigheid veroorzaken.

Oorzaken winderigheid of opgezette buik bij aandoeningen dikke darm:

 

Test ontlasting

Fermentatie door zetmeel-consumptie

Zetmeel vertering

Candida-overgroei

Kweek Candida-soorten

Afwijkende darmflora

Kweek darmflora

Dientamoeba fragilis

PCR en TFT

Blastocystis hominis

PCR en TFT

Infecties

Ontstekingsmarkers

Colitis ulcerosa

Calprotectine, occult bloed

Darmkanker

Occult bloed, calprotectine

Prebiotica
Prebiotica zijn stoffen die de groei van de gezonde darmflora, met name bifidobacteriën en lactobacillen stimuleert. Inuline (ook aanwezig in aardperen) en oligosacchariden die fructose (FOS) of galactose bevatten, zijn prebiotica. Deze worden vaak voorgeschreven, een nadeel is dat inuline en FOS winderigheid veroorzaken.

http://www.grupoaran.com/mrmUpdate/lecturaPDFfromXML.asp?IdArt=461659&TO=RVN&Eng=1

Dientamoeba fragilis
Besmetting met parasieten veroorzaakt een opgezette buik en winderigheid.

Blastocystis hominis
Een zeer belangrijke oorzaak van winderigheid en een opgezette buik is besmetting met Blastocystis hominis. Twijfel bestaat of de parasiet schadelijk is. Er bestaat geen twijfel over dat besmetting een toename van winderigheid veroorzaakt. Recente studies geven aan dat er negen Blastocystis subtypen bestaan, de meeste zoönosen. Het subtype 1 veroorzaakt onder andere buikpijn, diarree, opgeblazen gevoel en flatulentie.

 

 

 

Pagina Top arrow